top of page

O PROBUZENÉ

Dům byl původně jednoduchého, štítem do návsi orientovaného půdorysu a dnešní vstupní síň, kuchyně i průjezd byly k domu přistavěny později. Nejlépe je to vidět na císařském otisku z roku 1827 (číslo pozemku 40). Do roku 2020 v domě žila původní majitelka Božena Ch., která jako nejmladší ze tří sester strávila v domě celý život, a až ve velmi pokročilém stáří dům opustila. A pak jsme chalupu objevili my, respektive chalupa si nás osudově našla, asi protože potřebovala opravit. A přestože nám většina radila, ať do domu z nepálených cihel neinvestujeme a postavíme něco nového, my ji uzdravili a probudili. Od té doby je to naše Probuzená chalupa.
V letech 2020-2022 prošel dům citlivou rekonstrukcí, kdy byly použity výhradně přírodní materiály. Velké díky patří paní architektce Editě Vlčkové, odbornici na stavby z nepálených cihel.

Zástřizly - císařské otisky 1827.png
O chalupě: About
bottom of page